EDICTO EXPOSICIÓN PÚBLICA E COBRANZA DO PADRÓN FISCAL DA TAXA POLO ABASTECEMENTO DE AUGA 4º T