ACTAS DE ESCRUTINIO ELECCIONS A CORTES XERAIS 23 DE XULLO DE 2023