ANUNCIO CONVOCATORIA AXUDAS PARA EXPLOTACIÓNS AGRÍCOLAS

Bases reguladoras das axudas para o apoio aso investimentos nas explotacións agrícolas para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural FEADER no marco do Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia.