APOIO DA CORPORACIÓN Á MOCIÓN DO BNG NO PLENO DO 19 DE FEBREIRO

 

MOCIÓN DO BNG EN APOIO ÁS PEQUENAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE VIAXEIROS DE VEDRA.

A corporación do Concello de Vedra no pleno do 19 de febreiro aprobou por unanimidade a moción presentada polo BNG en apoio das pequenas empresas de transportes de viaxeiros de Vedra.

Achegamos copia da dita moción.