Axudas Ensino e Transporte Escolar en Vedra curso 21/22

ABERTO O PRAZO PARA SOLICITAR AS AXUDAS AO ENSINO E TRANSPORTE DO CONCELLO DE VEDRA CURSO 2021/2022

O prazo para presentar as solicitudes é dende o 19.10.2021 ao 16.11.2021, ambos incluídos.

Documentación:

1. Solicitude axuda ensino e transporte 21/22.

2. Copia do DNI da persoa solicitante.

3. Copia do libro de familia.

4. Declaración de IRPF de 2020 de ambos proxenitores ou certificado de imputacións de IRPF para as persoas non obrigadas. Ambos pódense descargar dende a seguinte ligazón: PREME AQUÍ    

5. Certificado ou xustificante de matrícula do centro educativo.

6. Anexo II. Declaración responsable.

7. Certificado de dependencia e/ou discapacidade dalgún menbro da unidade familiar, no seu caso.

8. Vida laboral actualizada, para acreditar máis de 6 meses de desemprego durante o ano 2021.

9. Acreditación da situación de monoparentalidade, no seu caso.

Lugares de presentación das solicitudes:

a) Sede electrónica do Concello de Vedra

b) Presencialmente, no Rexistro Xeral do Concello, PREVIA CITA 981 81 46 93 ou 981 81 46 12

c) Calquera dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 01 de outubro, de procedemento administrativo común das administración públicas.

Máis información:

                Nas bases reguladoras das axudas.

                Nos seguintes teléfonos: 981 81 46 93 ou 981 81 46 12 – opción 1