BASES REGULADORAS E CONVOCATORIAS DE AXUDAS PARA ENTIDADES DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA 2019.

BASES REGULADORAS DAS AXUDAS PARA ENTIDADES DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA. 2019.

Publicadas o 8 de xaneiro de 2019.

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Servizos Sociais

2019/86 Servizos Sociais. Bases reguladoras do programa de subvencións FOPPSS/2019 
PDF HTML - Versión web: galego/castellano )

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

2019/88 Cultura. Bases reguladoras do programa de subvencións FO200/2019 
PDF HTML - Versión web: galego/castellano )

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

2019/89 Cultura. Bases reguladoras do programa de subvencións FO203/2019 
PDF HTML - Versión web: galego/castellano )

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

2019/90 Cultura. Bases reguladoras do programa de subvencións FO204/2019 
PDF HTML - Versión web: galego/castellano )

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

2019/91 Cultura. Bases reguladoras do programa de subvencións FO207/2019 
PDF HTML - Versión web: galego/castellano )

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

2019/92 Cultura. Bases reguladoras do programa de subvencións FO213/2019 
PDF HTML - Versión web: galego/castellano )

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

2019/93 Cultura. Bases reguladoras do programa de subvencións FO214/2019 
PDF HTML - Versión web: galego/castellano )

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

2019/95 Cultura. Bases reguladoras do programa de subvencións FO221/2019 
PDF HTML - Versión web: galego/castellano )

Deputación Provincial da Coruña

Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes. Sección de Educación, Cultura e Deportes

2019/96 Cultura. Bases reguladoras do programa de subvencións FO223/2019 
PDF HTML - Versión web: galego/castellano )

 

CONVOCATORIA DE AXUDAS DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA 2019.

Publicadas no BOP do 16 de xaneiro.