CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA ACTIVIDADES CULTURAIS 2020

Aberta convocatoria de subvencións para actividades culturais levadas a cabo por entidades sen ánimo de lucro no termo municipal durante o 2020.

 

Achegamos as bases reguladoras, os anexos de solicitude e xustificación da dita convocatoria e o estracto da mesma publicitado no BOP do 12 de febreiro