Convocatoria Pleno 21/11/2018

Convócase  a sesión ORDINARIA, que se vai celebrar nesta Casa do Concello polo PLENO DO CONCELLO, ás  20:30 horas do día 21 de  novembro de 2018