EDICTO EXPOSICIÓN DO PADRÓN FISCAL DA TAXA POLO ABASTECEMENTO DE AUGA DO 1º TRIMESTRE 2022