EDICTO EXPOSICIÓN PÚBLICA DO PADRÓN FISCAL DA TAXA POLO ABASTECEMENTO DE AUGA NO 1º TRIMESTRE 2021