EDICTO EXPOSICIÓN PÚBLICA DO PADRÓN FISCAL DA TAXA POR ACTIVIDADES E SERVIZOS RELACIONADOS COA HIXIENE PÚBLICA 2020