EDICTO EXPOSICIÓN PÚBLICA DO PADRÓN FISCAL DA TAXA POR REDE DE SUMIDOIROS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2020