EDICTO EXPOSICIÓN PÚBLICA E COBRANZA DO PADRÓN FISCAL DA TAXA POLO ABASTECEMENTO DE AUGA CORRESPONDENTE AO 1º TRIMESTRE 2020