EDICTO EXPOSICIÓN PADRÓN FISCAL DA AUGA DO 2º TRIMESTRE 2019