EDICTO EXPOSICIÓN PADRÓN FISCAL DA TAXA POR ACTIVIDADES E SERVIZOS RELACIONADOS COA HIXIENE PÚBLICA 2022