EDICTO EXPOSICIÓN PADRÓN FISCAL E COBRANZA TAXA ABASTECEMENTO AUGA 3º TRIMESTRE