Exposición pública da lista de candidatos a xurados