EXPOSICIÓN PÚBLICA DAS LISTAXES DO CENSO PARA AS PERSOAS CANDIDATAS A TRIBUNAL DO XURADO