Exposición pública do Padrón Fiscal do IVTM exercicio 2018

O padrón fiscal do Imposto sobre vehículos de tracción mecánica, exercicio 2018, estará exposto ao público para a súa consulta na Deputación Provincial dende o 12 de marzo ao 16 de abril de 2018.

Así mesmo, poderase consultar nas oficinas xerais do Concello de Vedra en horario de atención ao público durante o mesmo período.