EXPOSICIÓN PÚBLICA PADRÓN FISCAL TAXA ABASTECEMENTO DE AUGA 2019