EXPOSICIÓN PÚBLICA PADRÓN FISCAL TAXA DO LIXO 2019