IMSERSO TERMALISMO 2021

PROGRAMA DE TERMALISMO DO IMSERSO 2021

  • Prazo de presentación de solicitudes: Dende o 31 de agosto ao 30 de setembro de 2021, ambos incluídos.
  • Lugar de presentación das solicitudes:
  • As quendas, que poderán ter unha duración de 12 días (once pernoctacións) ou de 10 días (nove pernoctacións) cada un, realizaranse en réxime de pensión completa e comprenderán desde as doce horas do día de chegada ata as doce horas do día de saída.
  • Programa desenvolverase durante o período comprendido entre o mes de outubro e o mes de decembro de 2021.
  • Requisitos das persoas usuarias: Residentes en España que sexan: pensionista de xubilación ou incapacidade permanente; pensionista de viuvedade con 55 ou máis anos de idade; pensionista por outros conceptos ou perceptor de prestacións ou subsidios de desemprego, con 60 ou máis anos de idade; asegurado ou beneficiario do Sistema da Seguridade Social español, con 65 ou máis anos de idade.
  • Balnearios dispoñibles en GALICIA: