LISTADOS PROVISIONAIS EIM DE VEDRA CURSO 2021-2022

Podes consultar os listados provisionais da EIM  (Escola Infantil Municipal) de Vedra para o curso 2021-2022

LISTADOS PROVISIONAIS EIM 2021-2022  

Dúbidas ou máis información no Departamento de Servizos Sociais no teléfono 981 814 693

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARA NOVOS INGRESOS  OU PARA RENOVAR A TÚA  PRAZA NO CURSO 2021-2022

Este ano o prazo ordinario para solicitar a inscripción para o novo ingreso ou renovación de praza na Escola infantil municipal é do 16 AO 31 DE MARZO, ambos incluídos.

NON se poderán presentar solicitudes fóra do prazo ordinario establecido, salvo nos casos excepcionais previstos no Regulamento de réxime interno da Escola infantil municipal, coa debida xustificación.

 • Lugar de presentación das solicitudes:
 • Sede Electrónica do Concello de Vedra mediante uso de certificado dixital, firma electrónica ou DNI electrónico:
 • Presencialmente, no Rexistro Xeral ou no Departamento de Servizos Sociais do Concello, PREVIA CITA, solicitada a través dalgún dos seguintes medios:
 • Documentación necesaria:
 • NOVO INGRESO:
 • Copia do DNI de ambos proxenitores.
 • Copia do libro de familia ou certificado de nacemento do menor.
 • Declaración de IRPF de 2019 de ambos proxenitores ou certificado negativo de rendas.
 • Copia da última nómina de ambos proxenitores ou pago do recibo de pago de autónomos, certificado de desemprego do SEPE, de pensión, etc.
 • Certificado de empadroamento colectivo (en caso de NON estar empadroado no Concello de Vedra).
 • Outra documentación, no seu caso: Sentenza de divorcio, certificado de discapacidade, dependencia, e outras acreditativos de situacións susceptibles de baremación.
 • Para máis información:
 • Regulamento de réxime interno da Escola infantil municipal de Vedra (BOP A Coruña, 179, de 26 de outubro de 2020):
 • Por teléfono nos arriba indicados.