LISTAXE DEFINITIVA DAS AXUDAS PARA O ENSINO E O TRANSPORTE CURSO ESCOLAR 2019-2020

LISTAXE PROVISIONAL AXUDAS PARA O ENSINO E O TRANSPORTE. CURSO ESCOLAR 2019-2020

De acordo co establecido na base oitava das reguladoras da convocatoria de axudas para o ensino e o transporte do  Concello de Vedra , curso escolar 2019-2020,  aprobadas polo Pleno  en sesión ordinaria celebrada o 30 de setembro de 2019 (BOP num. 202/19, do 23 de outubro), faise pública a listaxe definitiva das axudas propostas mediante acordo da Xunta de Goberno Local celebrada o 21/01/2020.