LISTAXE PROVISIONAL DE PERSOAS ADMITIDAS NO PROCESO SELECTIVO AUXILIAR ADTVO/A

 

Publicación da Resolución da alcaldía pola que se aproba  a listaxe provisional de persoas admitidas e excluidas ás probas selectivas para a provisión dunha praza de auxiliar administrativo/a como funcionario/a de carreira, incluída na Oferta de emprego do Concello de Vedra para 2018.