NOVO MAPA DE TRANSPORTE METROPOLITANO EN VEDRA

Compartimos a Guía do Novo Plan de Transporte Público en Vedra.

Con él prodúcese unha mellora clave, fundamental e importantísima na prestación deste servizo en Vedra para a súa veciñanza, aumentando ostensiblemente as rutas e expedicións ao longo de todo o día, diminuíndo os tempos de recorrido en moitas delas, e interrelacionando todas as liñas.

Así, as expedicións das distintas rutas, incluidas idas e voltas, no interior de Vedra. É dicir, aquelas non servidas polo corredor da N-525 (San Xián, Vedra, Trobe,...) en números globais pasan nos servizos de luns a venres de 14 expedicións diarias a 42 (triplicando as mesmas); e na fin  de semana de 4 a 18 (practicamente quintuplicando as mesmas).

Respecto ao corredor da N-525, ás frecuencias actualmente existentes, auméntanse diariamente dúas máis de subida a Santiago e dúas máis de baixada (incluíndo unha as 21,30 de luns a sábado), cubrindo así todas as franxas do día. 

Máis información en www.bus.gal, e calquera dúbida chama ou escribe ao Concello de Vedra no teléfono 981814612 ou no enderezo electrónico alcaldia@concellodevedra.com