Oferta emprego público 2018

CONVOCATORIA 1 PRAZA AUXILIAR ADMINSTRATIVO/A

O Concello de Vedra convoca 1 praza de auxiliar administrativo/a como funcionario/a de carreira mediante o sistema de oposición (queda libre) e que se recolle na Oferta de Emprego Público para o exercicio 2018.