PADRÓN FISCAL SUMIDOIROS-2020 - EDICTO APROBACIÓN DEFINITIVA E COBRANZA