PEL RELEVO e PEL RURINNOVA

A Deputación da Coruña abre os prazos de solicitude das seguintes liñas de axuda:

1.- Liña de axudas PEL RURINNOVA_Xuventude Emprendedora.

Bases reguladoras: BOP núm. 111 do luns 20 de xullo de 2020.

Extracto da resolución: BOP núm 122 do martes 4 de agosto de 2020.

2.- Liña de axudas PEL RELEVO_Creación de emprego para a xuventude.

Bases reguladoras: BOP núm. 111 do luns 20 de xullo de 2020.

Extracto da resolución: BOP núm 122 do martes 4 de agosto de 2020

Data límite para a presentación de solicitudes ás 14:00 horas do 31 de agosto de 2020.