PEL RELEVO E PEL RURINNOVA

A Deputación da Coruña abre os prazos de solicitude das seguintes liñas de axuda:

1.- Liña de axudas PEL RURINNOVA_Mocidade Emprendedora (Fomento do emprendemento entre as persoas xóvenes de non máis de 30 anos e 4 meses (no momento da solicitude das axudas) inscritas no Sistema de Garantía Xuvenil, para a provincia de A Coruña):

Bases reguladoras: BOP núm. 2 do martes 5 de xaneiro de 2021.

Extracto da Resolución pola que se aproba a convocatoria: BOP núm. 13 do xoves 21 de xaneiro de 2021.

Data límite para presentación de solicitudes ás 14.00 horas do día 30 de abril de 2021.

2.- Liña de axudas PEL RELEVO_Creación de emprego para a mocidade (Fomento da contratación polo tecido empresarial, das persoas xóvenes menores de 30 anos inscritas no Sistema de Garantía Xuvenil, para a provincia de A Coruña):

Bases reguladoras: BOP núm. 2 do martes 5 de xaneiro de 2021.

Extracto da Resolución pola que se aproba a convocatoria: BOP núm. 13 do xoves 21 de xaneiro de 2021.

Data límite para presentación de solicitudes ás 14.00 horas do día 31 de decembro de 2021

As solicitudes presentaranse de xeito telemático na plataforma SUBTEL, a través da páxina web da Deputación da Coruña, www.dacoruna.gal.

Para máis información ou resolución de dúbidas poderán contactar coa Técnica Local de Emprego do Concello de Vedra, no teléfono 669.450.801 os martes, mércores e xoves de 9.00 a 14.00 horas.