PISCINA 2024

ABERTA DO 1 DE XULLO AO 31 DE AGOSTO

HORARIO:  de luns a venres de 15.00 h a 21.00 h.

                    sábados, domingos e festivos de 16.00h a 21.00 h.

*En caso de mal tempo as instalacións permanecerán pechadas!

TARIFAS DA PISCINA MUNICIPAL DE VEDRA VERÁN 2024

1.ENTRADA A PISCINA SEN ABONO:

- Persoas empadroadas en Vedra:

*Menores de 6 anos: ENTRADA GRATÍS

*Maiores de 65 anos: 1,00 €

*Menores de 14 anos: 1,00 €

*Maiores de 14 anos: 2,00 €

-Persoas NON empadroadas en Vedra:

*Menores de 6 anos: 1,00 €

*Maiores de 65 anos: 2,00 €

*Menores de 14 anos: 2,00 €

*Maiores de 14 anos: 3,00 €                  

2.BONOS:

* Persoas empadroadas en Vedra:  

- Menores de 14 anos:       

       A) Bono de 12 baños: 6,00 euros    

       B) Bono de 20 baños: 8,00 euros                       

- Maiores de 14 anos:   

      A) Bono de 12 baños: 10,00 euros

      B) Bono de 20 baños: 15,00 euros

* Persoas non empadroadas en Vedra:  

- Menores de 14 anos:        

      A) Bono de 12 baños: 12,00 euros   

     B) Bono de 20 baños: 16,00 euros                           

- Maiores de 14 anos:      

     A) Bono de 12 baños: 20,00 euros

    B) Bono de 20 baños: 30,00 euros

3. ABONOS FAMILIARES:

 (composto por persoa titular, cónxuxe e fillos menores de 14 anos)

* PARA FAMILIAS DE VEDRA: 36,00 € / por toda a tempada.

* PARA FAMILIAS DE FÓRA DE VEDRA: 100,00 € / por toda a tempada

4. ABONOS INDIVIDUAIS:                      

* INDIVIDUAL: (para persoas empadroadas en Vedra): 30,00 €

* INDIVIDUAL. (para persoas non empadroadas en Vedra): 80,00 €

5. CURSOS DE NATACIÓN (OBRIGATORIO TER ABONO):

PREZOS:

*cursos para persoas menores de 14 anos: 7€ + ABONO INDIVIDUAL OU FAMILIAR.

*cursos para persoas maiores de 14 anos: 13€ + ABONO INDIVIDUAL OU FAMILIAR.

CURSOS DE NATACIÓN DE VERÁN 2024

Consulta os horarios e inscríbete na primeira semana de apertura na propia piscina municipal.