PLAN PEL PEMES DEPUTACIÓN DA CORUÑA

A Deputación Provincial de A Coruña, ven de publicar no BOP as Bases reguladoras do programa PEL-PEMES:

 • PEL-PEMES. Creación e ampliación: Programa de axudas á contratación para a creación e ampliación do cadro de persoal de pequenas, medianas empresas e microempresas.
  • Bases: BOP 45 DO 6 DE MARZO DE 2019
  • Prazo de solicitude: pendente de publicación no BOP
 • PEL-Pemes. Mantemento: Programa de axudas ao mantemento do cadro de persoal de pequenas, medianas empresas e microempresas.
  • Bases: BOP nº 32 do 15 de Febreiro de 2018
  • Prazo de solicitude: pendente de publicación no BOP
 • PEL Emprende Actividades: Programa de axudas á consolidación e fortalecemento do tecido empresarial a través do apoio á realización de actividades e/ou actuacións no desenvolvemento da iniciativa empresarial.
  • Bases: BOP 45 DO 6 DE MARZO DE 2019
  • Prazo de solicitude: pendente de publicación no BOP
 • PEL Emprende Inversión: Programa de axudas á consolidación e fortalecemento do tecido empresarial nos concellos da provincia de A Coruña a través do apoio á inversión en bens inventariables.
  • Bases: BOP nº 32 do 15 de Febreiro de 2018
  • Prazo de solicitude: pendente de publicación no BOP