Proceso selectivo Técnico/a en Animación Sociocultural Deputación 2018

Convócase proceso de selección para cubrir un posto de técnico/a en animación sociocultural, contratación laboral temporal, por obra ou servizo, para as áreas municipais de cultura, en base aos criterios de publicidade da convocatoria, mérito e capacidade das persoas candidatas, e financiada con cargo ao Programa FO206/2018, da Deputación Provincial De A Coruña.