PROGRAMA ESTATAL DE INCENTIVOS Á MOBILIDADE EFICIENTE E SOSTIBLE (Programa Moves II). ANO 2020

O Concello de Vedra instalou dous puntos de recarga de vehículos eléctricos no Centro de Saúde e na Casa da Estación de RENFE con cargo ás axudas correspondentes ao programa estatal de incentivos a mobilidade eficiente e sostible (programa MOVES II) do Instituto Enerxético de Galicia cofinanciadas pola Unión Europea Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020.