PUNTUACIÓNS DEFINITIVAS DO 2º EXERCICIO E DATA DO 3º EXERCICIO

ACHÉGASE LISTADO COAS PUNTUACIÓNS DEFINITIVAS DO 2º EXERCICIO DO PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN DUNHA PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A COMO FUNCIONARIO/A DE  CARREIRA DO CONCELLO DE VEDRA (OEP 2018)

E A DATA PARA O 3º EXERCICIO PARA O PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN DUNHA PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A COMO FUNCIONARIO/A DE  CARREIRA DO CONCELLO DE VEDRA (OEP 2018)