RELACIÓN DAS MESAS ELECTORAIS PARA AS ELECCIÓNS MUNICIPAIS E PARLAMENTO EUROPEO