RESOLUCIÓN DAS AXUDAS CONCEDIDAS PARA ACTIVIDADES CULTURAIS NO CONCELLO DE VEDRA

Listado das axudas para actividades levadas a cabo por entidades sen ánimo de lucro no termo municipal de Vedra durante o 2019.