SOLICITUDE SERVIZOS LUDOTECA E MADRUGADORES CURSO 2019-2020

Todas as solicitudes para facer uso dos servizo de Ludoteca e Madrugadores dos Servizos Sociais Municipais, deberán  ter entrada no REXISTRO XERAL.

Para consultas e información no teléfono de servizos sociais: 981 814 693