XUSTIFICACIÓN E PAGAMENTO DE SUBVENCIÓNS PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES LEVADAS A CABO POR ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO NO ANO 2019