Oficina de correos en Vedra

En relación á oficina de Correos de Vedra e ante as dúbidas formuladas nos últimos días nas redes sociais, queremos aclarar que o pasado mes de xuño Correos dende Madrid contestou que calquera mellora organizativa interna "no afectará ni al horario de las Oficinas Auxiliares de Boqueixón y Vedra, ni al número de efectivos que atienden postalmente su ámbito de influencia..."

Achégase comunicación completa recibida.