ACTAS ESCRUTINIO ELECCIONS MUNICIPAIS 28 DE MAIO 2023