APROBACIÓN REGULACIÓN DO TABOLEIRO DE ANUNCIOS ELECTRÓNICO DO CONCELLO DE VEDRA