INFORMACIÓN IMSERSO TEMPADA 2023

APERTURA DE NOVO PRAZO PARA DARSE DE ALTA NO PROGRAMA DE TURISMO DO IMSERSO (TEMPADA 2023)

O novo prazo de presentación de solicitudes para participar no programa de TURISMO do IMSERSO para a tempada de 2023 comeza o 13 de decembro de 2022.

As persoas que xa estaban acreditadas ou se deran de alta no mes de xullo NON teñen que volver a presentar ningunha solicitude. Esta convocatoria extraordinaria é só para aqueles que non estean dados de alta con anterioridade.

Requisitos:

  1. Ser pensionista de xubilación do sistema de Seguridade Social español.
  2. Ser pensionista de viuvez con cincuenta e cinco ou máis anos de idade do sistema de Seguridade Social español.
  3. Ser pensionista por outros conceptos do sistema de Seguridade Social español ou perceptor de prestacións ou subsidios de desemprego, con 60 anos cumpridos ou máis anos de idade.
  4. Ser asegurado ou beneficiario do Sistema da Seguridade Social español, con sesenta e cinco anos cumpridos ou máis anos de idade.

Lugar de presentación de solicitudes:

As persoas interesadas que desexen tramitar a súa alta no departamento de servizos sociais comunitarios do Concello de Vedra deberán solicitar cita previa no seguinte teléfono 981 81 46 93

Máis información:

  • Teléfono: 912 667 713
  • Páxina web do IMSERSO: https://imserso.es/web/imserso
  • No departamento de servizos sociais comunitarios do Concello de Vedra (981 81 46 93)