Novo mail do Rexistro Contable de Facturas

Comunícase o novo mail do rexistro contable de facturas e punto xeral de entrada de facturas electrónicas do concello de Vedra.