PEL CONCELLOS 2024

Programa de Integración Labora (PEL CONCELLOS) da Deputación da Coruña,  para cubrir os seguintes postos:

- 3 postos de peón de obras públicas a xornada parcial (6 horas/día) durante 4 meses e medio

- 1 operario/a de servizos varios-axudante RSU a xornada completa durante 4 meses,