PEL-EPR PREMIO 2024

A Deputación da Coruña ven de publicar as bases e a convocatoria da sexta edición dos Premios ás iniciativas transformadoras da provincia para o 2024, (PEL-EPR PREMIO 2024) un galardón incluído entre as accións de incentivos á calidade e á innovación da idea empresarial do Plan de Emprego Local (PEL) co que se pretende galardoar ás Iniciativas Transformadoras da Provincia da Coruña, como recoñecemento ás entidades que as desenvolven, fomentando a súa imaxe positiva e realzando o seu papel fundamental como xeradoras de riqueza, emprego e benestar, contribuíndo á súa sustentabilidade, fomentando a cultura emprendedora e potenciando o rural. As entidades gañadoras de cada categoría recibirán un premio de 18.000 euros. As categorías convocadas son as seguintes:

1ª CATEGORÍA: premio á mellor iniciativa transformadora nova. Destinada a recoñecer o labor das pequenas e medianas empresas, microempresas e autónomos/as que iniciasen a súa actividade empresarial nas anualidades 2023 ou 2024.

2ª CATEGORÍA: premio á mellor iniciativa transformadora consolidada. Destinada a recoñecer o labor das pequenas e medianas empresas, microempresas e autónomos/as que iniciasen a súa actividade empresarial durante a anualidade 2019 ou con anterioridade.

3ª CATEGORÍA: premio á mellor iniciativa verde Destinada a recoñecer o labor das pequenas e medianas empresas, microempresas, autónomos/as, asociacións e agrupacións industriais empresariais e concellos que conten con proxectos que teñan por obxectivo a transición ecolóxica e enerxética, a loita contra o cambio climático, a agricultura sostible, a protección do medio ambiente, a preservación da biodiversidade, a economía circular e/o o uso eficiente dos recursos.

CATEGORÍA A PROPOSTA DO XURADO: premio á mellor iniciativa transformadora do rural. Sen postulación previa de candidaturas.

A participación só poderá realizarse mediante a presentación telemática da documentación especificada nas bases, a través da plataforma SUBTeL, na convocatoria PEL-EPR PREMIO 2024.

O prazo de presentación de candidaturas permanecerá aberto desde mañá, 16 de maio do 2024 e ata o 18 de xuño de 2024 ás 14.00 horas.

Pode consultar as bases e a convocatoria publicadas no BOP na páxina web do Premio provincial á mellor iniciativa empresarial: pel.gal/premio