Reunión co Director Xeral da Administración Local

O alcalde de Vedra reunido co Director Xeral da Administración Local José Alberto Pazos Couñago na sinatura do convenio da ampliación da rede de abastecemento no lugar de Matelo (San Xián)