Gravación dos Plenos

As sesións ordinarias do pleno terán lugar todos os meses do ano, agás no mes de agosto, os penúltimos mércores de cada mes ás 20:30 (inverno) ou 21:00 verán. Por razóns de organización debidamente motivadas poderá adiantarse ou atrasarse a data de celebración unha semana. Aquí podes consultar as gravacións dos plenos municipais.

MODELOS DE SOLICITUDE

Actas da Xunta de Goberno

A Xunta de Goberno Local reúnese en sesión ordinaria unha vez ao mes, o segundo xoves, ás 20:30 horas. Por motivo de organización debidamente motivada poderá adiantarse ou atrasarse a celebración unha semana. Aquí podes consultas as actas da Xunta de Goberno Local.

ACTAS DAS SESIÓNS PLENARIAS DO CONCELLO DE VEDRA

Páginas