OFERTA PRIVADA DE EMPREGO

OFERTA PRIVADA DE EMPREGO

POSTO DE TRABALLO OFERTADO: Limpador/a  industrial no termo municipal de  Vedra.

EMPRESA SOLICITANTE DO POSTO: Nortempo Santiago

CARACTERÍSTICAS  DO POSTO:  Limpeza da área de producción, dunha empresa de alimentación cárnica da zona.

OFERTA PRIVADA DE EMPREGO

POSTO DE TRABALLO OFERTADO: Operario ou operaria de almacén para planta de reciclaxe en Vedra.

CARACTERÍSTICAS DO POSTO:  Xornada completa de luns a venres.

REQUISITOS: Carnet de conducir B.

OFERTA PRIVADA DE EMPREGO

POSTO DE TRABALLO:  ACOMPAÑAMENTO NAS RUTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA DE VEDRA.

EMPRESA OFERTANTE: GRUPO NEXO

PERSOAS INTERESADAS CHAMAR AO  986 11 57 50 o 647 60 80 47

Páginas