OFERTA PRIVADA DE EMPREGO

OFERTA PRIVADA DE EMPREGO

OFERTA PRIVADA DE EMPREGO

SELECCIÓN DE PEÓN AGRÍCOLA EN VIÑEDOS BARALLOBRE

Selección inmediata de persoal como peón agrícola en adegas e viñedos Barallobre en Vedra.

O contrato será indefinido, a xornada completa de luns a venres.

É preciso dispoñer de permiso de conducir tipo B.

OFERTA PRIVADA DE EMPREGO

POSTO OFERTADO: Técnico/a de infraestrutura OT, IT e Servizos Xerais.
ENTIDADE OFERTANTE: ACEGA (Autopista Central Galega)
REQUISITOS:
• Estudos mínimos:
- Formación Profesional Superior como Técnico/a en Mantemento Electrónico ou equivalente
• Experiencia mínima:
- Non é necesaria experiencia.

Páxinas