OFERTA PRIVADA DE EMPREGO

A empresa “Eira” contrata 40 peóns e 3 cargadores de caixas para a vendima de 2020 e 1 tractorista (neste posto de tractorista, con coñecementos de viticultura demostrables, ofrécese contrato indefinido durante todo o ano na explotación), nunha explotación situada en Vedra (A Coruña):

Titular da explotación: Juan Carlos Suárez Penas.

Lugar explotación: Vedra.

OFERTA PRIVADA DE EMPREGO

TÉCNICO/A TURISMO DEPUTACIÓN 2020

APROL RURAL 2020 (TRATAMENTOS SILVICOLAS E FORESTAIS)

Páxinas