CURSO INSTALADOR ESTRUTURAS DE MADEIRA

AFD Oferta de formación. CIFP Politécnico de Santiago.

Montaxe e instalación de construcións de madeira.

Oficina Xestora do INEM da selección: Santiago Norte.

Codigo: MAMB0210.

Duración:528 horas.

Inscrición no INEM.

Gratuíto.

OFERTA PRIVADA DE EMPREGO

A empresa “Sercomsa II Ibérica, SL” oferta dous postos de traballo para o sector da construción, con contrato laboral de duración mínima de 1 ano, categoría peón e requírese experiencia sobre todo en albanelería, cantería, pladur, etc.

Dispoñibilidade inmediata e idade comprendida entre os 25 e os 55 anos.

OFERTA PRIVADA DE EMPREGO

Gextiom Group, empresa responsable da contratación de acompañantes de transporte escolar do Grupo Benito Abalo, precisa un acompañante de transporte escolar para a zona de Vedra, concretamente para os colexios de Vedra e Santa Cruz.

Os horarios son os seguintes:

- Mañás de 07:20 a 09:30.

Páxinas