OFERTA EMPREGO PÚBLICO 2021 - TÉCNICO/A DE XESTIÓN ECONÓMICA

OFERTA PRIVADA DE EMPREGO

Particular do concello de Vedra precisa persoa para asistencia persoal.

Lugar: San Xián de Sales – Vedra.

Duración: do 26 de marzo ao 31 de marzo (ambos días inclusive).

Horario: de 16 horas ata as 20 horas, pero con flexibilidade horaria segundo as necesidades, avisando con 2 días de antelación, salvo caso de urxencia.

OFERTA PRIVADA DE EMPREGO

Páxinas