OFERTA PRIVADA DE EMPREGO

OFERTA PRIVADA DE EMPREGO

A empresa ADECCO ESPAÑA, selecciona “operarios/as para vendima” na zona de Vedra e arredores.

Funcións:

- Poda, atado, mantemento de viñas e limpeza de solos.

OFERTA EMPREGO DELINEANTE

A empresa GRUPO EXTERNA, selecciona “delineante” para empresa na zona de Santiago de Compostela.

Funcións:

- Realizar planos estruturais, fotográficos, arquitectónicos e demais funcións relacionadas co posto.

Requisitos:

CURSO DE PINTURA

Perfil dos alumnos: Persoas traballadoras desempregadas. Orde do 17 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do procedemento TR301K polo que se establecen as accións formativas do Plan formativo para o emprego (persoas traballadoras desempregadas) da Comunidade Autónoma de Galicia para o período 2019-2021.

Páxinas