PEL 2020

O Concello de Vedra informa da convocatoria do proceso de selección para cubrir 2 postos de oficial de segunda xardineiro/a, 2 postos de oficial de segunda albanel a xornada parcial (5 horas/dia) durante 5 meses e 1 operario/a de servizos varios-axudante RSU a xornada completa durante 3 meses, subvencionado pola Deputación Provincial de A Coruña a

OFERTA PRIVADA DE EMPREGO

Buscamos un/unha Auxiliar administrativo/a con experiencia en loxística para traballar nun almacén xestionando pedidos, entradas e saídas de mercancía, xestión de albarás e cargas de camións e expedicións e facer outras tarefas administrativas de loxística.

PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN DUN PSICOPEDAGOGO/A

Páxinas